नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. २ को बैठक पछि भुजा, पकौडी चना खादै सहभागीहरु

52