सि.जी. फुड्सको नया“ उत्पादन चीज स्टिक्स बजारमा

20

काठमाण्डौं, ३० जेष्ठ ।  सि.जी. फुड्स (नेपाल) ले आप्mनो नया“ उत्पादन ऋजष्श(क्तष्ह बजारमा बिक्री वितरण शुरु गरेको जनाइएको छ । उच्च गुणस्तरीय ऋजभममबच ऋजभभकभ बाट तयार गरिएको ऋजष्श(क्तष्ह नेपालमा पहिलो पटक सि.जी. फुड्स ले ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।
धेरै अजभभकभ रहेको हुनाले यसको स्वाद बजारमा उपलब्ध अन्य स्नाक्सहरु भन्दाभिन्न र रुचीकर रहेको छ त्यसैले चा“डै नै ऋजष्श(क्तष्ह उपभोक्ता बीच लोकप्रिय बन्नेमा कम्पनी विश्वस्त छ । ३० ग्रामतौलमा रहेको ऋजष्शक्तष्ह को उपभोक्ता मुल्य प्रतिप्याकेट रु २०÷– रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।