पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्रीका लागि छ जनाको उम्मेदवारी

9