अफगानिस्तानका बालबालिकाको अवस्थाबारे युनिसेफ चिन्तित्

4