नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं. २ द्वारा रमदानको अवसरमा दावत–ए–इफ्तारको आयोजना

14