सरकारको कर्तव्य सम्झाउने काम विपक्षीको धर्म हो : वरिष्ठ नेता पौडेल

25