सडकमा छाडा चौपायाको बिगबिगी कायमै

48

बिरगंज ।

सडकमा छाडा चौपायाको बिगबिगी कायमै : महानगरपालिकाले सडकमा खुल्ला रुपमा हिडिरहेका छाडा चौपायाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने भनेपनि चौपायाहरु भने जस्ताको त्यस्तै रहेका छन् तथा चौपायाहरु खुल्ला रुपमा सडकमा बस्ने हिड्ने कायमै रहेको छ । मुर्ली चौकको तेस्रो दिनपनि सडकमा खुल्ला रुपमा छाडा चौपायाहरुको बसिरहेको एक झलक ।