बिरगंज हेल्थ केयर अस्पतालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमीतकाे डायलिसिस

106

बिरगंज ।
नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमीतलाई बिरगंज हेल्थ केयर अस्पतालमा सफलता पुर्वक डायलिसिस गरिएको डा. अवुल हैस अंसारीले जानकारी गराउनु भएको छ ।